Veematkade marsruudid Põltsamaa jõel

Eesti-Läti ühisprojekti “Riverways” raames töötati välja veematkade marsruudid Eesti ja Läti jõgedel. Vaata Põltsamaa jõe veeturismi kaarti!

Põltsamaa jõel soovitame järgmisi marsruute:

Ao–Rutikvere (52 km)

See osa Põltsamaa jõest on rahulik, üksikud kohad on kiirevoolulisemad. Kaldaid äärestab algul mets, heinamaad, siis raba (Endla Looduskaitseala), edasi jälle vaheldub mets kultuurmaa, heinamaade ja põldudega. Jõeäärne asustus peaaegu puudub.

Rutikvere–Põltsamaa (22 km)

Sellel Põltsamaa jõe marsruudil on jõe langus suurem, enamjagu aega on jõgi madal, kivine ja paepealne. Suur osa jõest on inimeste kätetöö. Kallastel on näha majapidamisi.

Põltsamaa–Laashoone (29 km)

Sellel Põltsamaa jõe marsruudil on jõgi vahelduva vooluga ning läbib Kamari paisjärve. Pärast järve läbimist näeb paremkaldal asustusi ja põllumaid, vasakkallas on suuremalt jaolt Alam-Pedja Looduskaitseala.

Laashoone–Võrtsjärv (19 km)

See osa Põltsamaa jõest on veidi rahulikum. Kaldad on metsased, vasakul kaldal asub Alam-Pedja Looduskaitseala. Marsruudi lõpuosas on Suur-Emajõgi, mis on üldjuhul sõidetav vastuvoolu, kuid olenevalt veetasemest – suurvee ajal – vahel sõidetav ka allavoolu.