“Siin on turvaline” tarbijamärgis

Põltsamaa turismiteenusepakkujad on võtnud kasutusele tarbijamärgise “Siin on turvaline”. Märgise eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Sellise märgise saavad taotleda kõik vastutustundlikud atraktsioonid, söögikohad, majutused ja sündmuspaigad, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Sel viisil on tagatud turvaline keskkond nii külastajatele kui ka töötajatele.

🔷 Märgise andmist koordineerib Visit Põltsamaa / Põltsamaa Vallavara OÜ koostöös EAS Turismiarenduskeskusega. Kõik liitunud saavad vastava kleebise, mida kasutada asutuses kohapeal ning bänneri digikanalite jaoks. Samuti lisandub kõigile liitujatele vastav märgistus nii VisitPõltsamaa kui PuhkaEestis andmebaasi.

🔷 Märgise saamiseks on vajalik täita ankeet siin. Liitumine on tasuta.
Infoks: Teenusepakkuja kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks, kui tema kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta ja märgist välja andja tuvastab rikkumise.

Põltsamaa märgisega “Siin on turvaline” on liitunud:

„Siin on turvaline“ märgisega liitunud ettevõtted kinnitavad, et:

  • Ettevõtte juhtkond suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagab, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule.
  • Juhtkond informeerib ettevõtte töötajaid nakkusohust ja tuletab personalile järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.
  • Teenusepakkuja informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest.
  • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.
  • Töötajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud.
  • Teenindajad ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palutakse koju minna.
  • Ettevõttes õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutatakse ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgitakse nii välis- kui sisetemperatuuri.

Lisainfo ja küsimused: turism@poltsamaa.ee