Arendus- ja turundustegevused

Põltsamaa Turismiinfopunkt tegeleb järgmiste ülesannetega:

 • Põltsamaa valla turismiinfo kogumine ja korrastamine;
 • turismiinfo vahendamine suuliselt, kirjalikult ja telefoni teel;
 • külastajate teenindamine, suveniiride ja muuseumipiletite müük;
 • arendus- ja turundustegevuste elluviimine, sh:
  •  kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine (Facebook ja Instagram);
  • trükiste koostamine (trükised veebis);
  • turismimessidel osalemine;
  • seminaride ja õppereiside korraldamine turismitegijatele;
  • turismitegijate e-listi haldamine (kui soovid listiga liituda, anna endast märku e-postil turism@poltsamaa.ee);
  • projektijuhtimine.

Põltsamaa Turismiinfopunkt tegutseb koos Põltsamaa Muuseumiga. Alates 2020. a jaanuarist kuuluvad nii infopunkt kui muuseum Põltsamaa Vallavara OÜ koosseisu. Infopunkti tegevuste elluviimist rahastab Põltsamaa Vallavaara OÜ, lisaks tuleb täiendavaid võimalusi Leader projektide kaudu. Hetkel on asutus seotud kahe turismialase Leader projektiga:

1. Turismivõrgustiku koostööprojekt “Põltsamaal on põnev”

Leader projekt

Taotleja: Põltsamaa Vallavalitsus

Partnerid: Eesti Roos OÜ, Paalakalda OÜ, Põltsamaa Vallavara OÜ, Puurmani Mõisa SA

Tegevuste elluviimine: 1.09.2018-31.08.2022

Eelarve: 35 630 eurot

Eesmärk: Üldiseks eesmärgiks on suurendada Põltsamaa valla kui turismisihtkoha tuntust ja parandada Põltsamaad puudutava turismiteabe kättesaadavust. Otseseks eesmärgiks on tõhustada haldusreformi järgselt tekkinud uue omavalitsuse turismiettevõtjate omavahelist koostööd, töötada välja ühine turismistrateegia, ühised teenuspaketid ning võtta turunduskanalina senisest enam kasutusse suure potentsiaaliga ja laia sihtrühma hõlmav Tallinn-Tartu maantee, paigaldades sinna digi-ekraani.


2. Põltsamaa valla kohaturundusstrateegia ja brändi väljatöötamine

Leader projekt

Taotleja: Põltsamaa Vallavalitsus

Partnerid: Põltsamaa Turundus OÜ, Põltsamaa Muuseum, Paalakalda OÜ, Puurmani Mõisa SA

Tegevuste elluviimine: aprill 2019 – september 2022

Eelarve: 33 280 eurot

Eesmärk: Projekti peamine eesmärk on kujundada Põltsamaa piirkonnast tuntud ja atraktiivne elu-, töö- ja reisisihtkoht koostöös ettevõtjate ja kogukonnaga. Kogu projekti sisu on tugevas seoses Põltsamaa valla arengukava 2040-ga. Tegevuste käigus luuakse Põltsamaa valla kohaturundusstrateegia ja bränd ning paigaldatakse infotahvlid valla vaatamisväärsuste juurde.


Lõpetatud:
Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel

Leader projekt

Taotleja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Partnerid: Põltsamaa Muuseum, Palamuse O. Lutsi Kihelkonnakoolimuuseum, SA Kalevipoja Koda, Vudila Mängumaa

Tegevuste elluviimine: juuni 2017 – mai 2020

Eelarve: 13 212 eurot

Eesmärk: Ühisprojekti eesmärk on Jõgevamaa kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine turismimessidel, turistide arvu kasvatamine ning turismiasjaliste koostöö ja ühisturunduse tugevdamine. Tegevuste käigus osaletakse turismimessidel Eestis, Lätis ja Leedus.