Põltsamaa muuseumi ruumide renoveerimine

Hange: 214075 Põltsamaa muuseumi ja turismiinfopunkti ruumide renoveerimine ja väljaehitamine

Ühishankijad: Põltsamaa Vallavara OÜ /Põltsamaa Vallavalitsus

Menetlusliik: Avatud hankemenetlus

Lühikirjeldus: Hanke mahus on Põltsamaa linnuses tegutseva turismiinfopunkti ja muuseumi ruumide laiendamine, renoveerimine ja ümberehitus, tagades seeläbi kaasaegsed töö- ja külastuskeskkonna tingimused. Hankes nähakse ette võimalus tellida järgmise etapi töid suunatud hankena (väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankena).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.10.2019 11:00

Lepingu täitmise aeg: 6 kuud

Link hankele ja materjalidele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608592/general-info