Infopäev turismiettevõtjatele 03.10

3. oktoobril kell 9.00-13.30 toimub V Spa Konverentsikeskuse Latvia + Estonia saalis infopäev Tartumaa ja Jõgevamaa turismiettevõtjatele. Infopäeval tutvustatakse nii koostöövõimalusi EASi Turismiarenduskeskusega kui ka turismiprofessionaalidele suunatud toetavaid programme. Samuti antakse ülevaade planeeritava Lõuna-Eesti turismiklastri hetkeseisust.

Infopäeva kava:

10.00-10.20 Kohvipaus ja kogunemine EASi infopäevaks
10.20-10.25 Avasõnad EASi poolt
10.25-11.10 VisitEstonia tutvustus ja koostöövõimalused
11.10-11.40 E-akadeemia. Ettevõtte enesehinnangu keskkond koos juhenditega
11.40-12.10 Online jalajälg ehk Review Pro kasutus
12.10-12.30 Lõuna-Eesti turismiklaster
12.30-13.30 Ärimudelid* (NB! Ettevõtete juhtidele või arendus/tootejuhtidele)

Infopäev on suunatud müügi-ja turundusinimestele ning ärimudelite infotundi on oodatud ettevõtete juhid või arendus/tootejuhid. Ettevõtte otsustajad on muidugi väga teretulnud ka päeva esimesi teemasid kuulama.

Infopäevale saab registreerida kuni 29. septembrini SIIN.

Infopäeva korraldavad SA Tartumaa Turism, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA ning EASi Turismiarenduskeskus.

* Kuni aastani 2020 on Turismiettevõtete ärimudelite toetuseks kokku 5 061 000 milj eurot.

Toetus on mõeldud uuendatud ärimudelite rakendamiseks.
Toetuse eesmärk on ärimudelite muutmine ja uute tuluallikate otsimine ettevõtte tulemuste kasvatamiseks.
Oluline on tõsta Eesti turismisektori rahvusvahelist konkurentsivõimet. Ettevõtja paremad majandustulemused läbi väliskülastajatelt saadava turismitulu kasvu.

Toetuse saamiseks on 2 ootust:

1. Arendatav teenus peab olema suunatud välisturule.
2. Lisaks sellele kas: teenus kõrgema maksevõimega segmendile või teenuse protsesside arendamiseks (klienditeekonna kitsaskohtade lahendamine, energiasääst, kulude kokkuhoiuvõimalused ja seeläbi uus tulu jne) või unikaalne tehnoloogiline lahendus.

• Kulud on klienditeekonna ulatuses enamuses abikõlblikud
• Ei toetata müügivahendustegevusi ja ekspordiabi keeluga seotud tegevusi