Kasutusel märgis “Siin on turvaline”

Põltsamaa turismiteenusepakkujad on võtnud kasutusele tarbijamärgise “Siin on turvaline”. Märgise eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Sisuliselt tähendab see turvalisuse baasnõuete täitmist nagu näiteks hajutamine, desinfitseerimine, külastajate teavitamine jm.

Tänaseks on märgis omistatud 14 turismiteenusepakkujale. Vaata lisainfot siit: https://visitpoltsamaa.com/siin-on-turvaline-tarbijamargis/

Kõigile soovijatele on liitumine endiselt avatud, selleks on tarvis täita ankeet. Märgisega liitumine on tasuta.