Vana-Põltsamaan kartanon puisto

Vana-Põltsamaan kartanon puisto on keskikokoinen (5,5 hehtaaria) vapaamuotoinen metsäpuisto. Puistossa on yksi pääkäytävä ja useita sivukäytäviä.  Puiston pohjoisosassa on saarellinen lampi, pienelle saarelle vie silta. Lammen lähellä sijaitsevalle kukkulalle on pystytetty K. A. Hermannin (1851–1909) muistomerkki.  Puiston alueella joessa on Saunasaari, johon legendan mukaan rakennettiin sauna keisarinna Katariina II Suurelle, myöhemmin sitä kutsuttiin herrojen saunaksi. 1950-luvulta lähtien täällä seisoo Põltsamaan metsästysseuran talo.