Via Hanseatica turismimarsruut laieneb

Via Hanseatica (VH) on Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav rahvusvaheline turismimarsruut, mis toob esile iga riigi ainulaadsed vaatamisväärsused, ajaloo, kultuuri, sündmused ja maitseelamused. Marsruut hõlmab ka Põltsamaa piirkonda. 2019. a käivitus jätkuprojekt “Via Hanseatica Plus”, et turismimarsruuti edasi arendada ning laiendada.

Arendustegevused 2012-2014

Algselt hõlmas marsruut ajaloolise hansatee osa Peterburist läbi Tartu Riiani. Turismimarsruudi arendamist rahastas aastatel 2012-2014 EstLatRus programm, tegevuste elluviimises osales 18 partnerit kolmest riigist. Eestis hõlmas arendus nelja maakonda: Ida-Viru-, Jõgeva-, Tartu- ja Valgamaad. Kuna ka Põltsamaa jääb VH marsruudile, puudutas arendus suuresti ka meie piirkonda: Põltsamaa turismiettevõtjad osalesid toona VH ettevõtjate koolitusprogrammis, Põltsamaa ja Puurmani giidid VH giidide koolitusprogrammis. Lisaks oli Põltsamaa haaratud marsruudi turundustegevustesse. Projekti raames paigaldati lossihoovi viidapuu ja turismiinfopunkti elektrooniline infoterminal.

Arendustegevused 2019-2021

Nüüdseks on Via Hanseatica turismimarsruut laienemas ning Plus aladena on kaasatud ka Rakvere ja Viljandi Eestis ning Viiburi ja Pihkva piirkonnad Venemaal. VH+ arendustegevusi on rahastamas EstRus programm ning neid viiakse ellu perioodil 01.04.2019-31.03.2021. Projekti juhtpartner on SA Tartumaa Turism.

21.-22. jaanuaril toimus Gattšinas Venemaal VH+ kohtumine, kus osales ligikaudu 40 turismiedendajat Eestist, Lätist ja Venemaalt. Üheskoos tutvuti Gatchina vaatamisväärsustega, loodi uusi koostöökontakte, saadi osa VH+ tegevuste plaanist ja VH parimatest praktikatest Venemaal. VH+ marsruudi edasine arendus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • veebilehe www.viahanseatica.info ja reisiplaneerija uuendamine;
  • turundustegevused: artiklid, kampaaniad, messid, sotsiaalmeedia tegevused, FAM-reisid,
    –> sh reisipassi kampaania 2020. a suvel;
  • koostöövõrgustiku tugevdamine, sh õppereisid;
  • marsruudi/objektide viidastamine.

Gattšinas toimunud seminaril osalesid Eestist lisaks SA Tartumaa Turismile veel Põltsamaa muuseum & loss, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Maanteemuuseum, Eesti Kaevandusmuuseum, Seto Talumuuseum, Jääaja Keskus ja Aqva Spa.

Fotod/tekst:
Teele Kaeramaa
Turismispetsialist
Põltsamaa muuseum ja Turismiinfopunkt | Põltsamaa Vallavara OÜ
turism@poltsamaa.ee