Kui palju turiste jõudis Põltsamaale 2018. aastal?

Iga aasta I kvartalis teeb Põltsamaa Muuseum ja Turismiinfopunkt kokkuvõtte möödunud turismiaastast – kui palju käis turismiobjektidel külastajaid, millisest riigist nad saabusid ja mis oli nende külastuse eesmärgiks.

2010. a alates on olemas üsna põhjalik külastusstatistika lossihoovis tegutsevate teenusepakkujate kohta. Oma külastajate üle peavad arvestust ka teised turismitegijad vallas. Iga objekt loendab oma külastajad ise, üldstatistika koondab turismiinfopunkt. Põltsamaa turismiobjektide 2018. a külastusarvud on esitatud juuresolevas tabelis – kirjas on andmed, mis on turismiinfopunkti jõudnud märtsi alguseks.

Põltsamaa turismiobjektide külastatavus 2018. a.

Võrreldes 2017. a suuri muutusi ei esinenud – külastajate hulk on jäänud samasse suurusjärku, nt Põltsamaa muuseumis paarisaja inimese võrra kasvanud, Katre Meistrikojas ja kirikus veidi kahanenud. Drastilisi kõikumisi siiski ei ole. Külastajate liikumist mõjutab lisaks heale turundusele ja info kättesaadavusele väga suures osas ilm – möödunud suvi oli päikseline ja viis tõenäoliselt nii mitmedki külastajad muuseumite asemel hoopis randa. Puudub küll täpne statistika selle kohta, kui palju külastajaid lossihoovi väravatest aasta jooksul sisse astub, kuid hinnanguliselt võib see olla ca 30 000 ja enamgi.

Põltsamaa Muuseumis ja Turismiinfopunktis kogume külastusstatistikat alates aastast 1999 ja teeme seda üsna põhjalikult. Seega on võimalik väga täpselt teada, kes meie külaline tegelikult on. 2018. a moodustasid muuseumi ja infopunkti külastajatest 68,6% eestlased. Tegemist oli gruppide, perede või sõpruskondadega, kes tulid Eestimaad avastama. Välismaalasi oli kõigist külastajatest 31,4%, neist enim oli turiste Soomest, Lätist, Venemaalt, Hollandist ja Rootsist. Eksootilisemate riikidena võib välja tuua nt Lõuna-Aafrika Vabariigi, India ja Brasiilia. Kokku oli meil külas turiste 42 erinevast väliriigist. Põltsamaa rohelus ja kaunis keskkond on välisturistidelt saanud palju kiidusõnu, samuti on hinnatud siinne vaikus ja rahu. „Te elate väga ilusas ja rahulikus kohas,“ on külastajate sage tagasiside.

Kõige rohkem ööbijaid on juulikuus

Statistikaameti veebis saab tutvuda riikliku majutusstatistikaga maakondade kaupa. Tundes huvi, kuidas läheb just Põltsamaa valla majutusasutustel, tegime Statistikaametisse vastava päringu. Selgus, et Jõgevamaal 2018. a majutatud turistidest (19 044 in) majutus Põltsamaa vallas 20,7% (3936 in). Neist 60,2% olid eestlased ja 39,2% välismaalased. Kõige rohkem ööbijaid oli vallas perioodil aprill–august, kõrgpunktiks oli muidugi juuli. Kõige vähem oli ööbijaid septembris ja novembris. Huvitavaks võib pidada aprilli ja oktoobrit, kus välismaalastest ööbijaid oli eestlastest rohkem.

52% siin peatunutest olid puhkusereisil, 44% tööreisil ja ülejäänud 4% reisisid muudel põhjustel. Ööpäeva keskmiseks maksumuseks kujunes Statistikaameti andmetel 18 eurot. Turistid ööbisid Jõgevamaal mullu kokku 33 304 ööd, neist 10 354 (31,1%) Põltsamaa vallas.

Erinevused majutusandmetes

Statistikaamet kogub andmeid majutustelt, kus on 5 ja enam voodikohta – Põltsamaa Turismiinfopunkti andmetel vastab vallas sellele kriteeriumile 13 ööbimispaika. Statistikaameti info kohaselt on meil aga talveperioodil 7 ja suveperioodil 9 majutusasutust. Näeme, et andmed ööbimispaikade arvu kohta on üsna erinevad. Selle erinevuse põhjuseks võib olla asjaolu, et kõik majutused ei paku teenust aastaringselt või ei esitata Statistikaametile andmeid. Statistikaamet tuletab meelde, et riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik. Andmete esitamise kohustuse õiguslikuks aluseks on riikliku statistika seadus ja Vabariigi Valitsuse 15.02.2018 korraldus nr 35 „Statistikaameti 2018.–2022. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“. Pädev statistika on oluline senitehtu analüüsimiseks ja uute tegevuste planeerimiseks nii kohalikele turismiarendajatele kui EAS Turismiarenduskeskusele.

Suvehooaeg algab 15. mail

Uus turismihooaeg on peagi algamas, selleks võib üle Eesti pidada perioodi 15. mai – 15. september. Nii ka Põltsamaa Muuseumis ja Turismiinfopunktis – oleme siis avatud iga päev kl 10–18. Aprillis lõpetab talvepuhkuse veinikelder ning avab taas oma uksed külastajatele. Suvel on lossihoovis veel avatud käsitöökojad ja kirik, aastaringselt saab külastada kunstikeskust ja galeriid pART. Suveks on lossihoovi oodata ka toredaid uuendusi, sellest lähemalt hooaja alguses.

Sel aastal oleme Põltsamaad tutvustanud turismimessidel Tallinnas, Riias ja Vilniuses, lisaks on käimas koostöö Peterburi turismiajakirja ja Ecolines pardaajakirjaga (suund vene turule) ning National Geographic Eesti väljaandega. Suurem turundustöö on selja taga ning oleme suviseks külastajate vastuvõtuks valmis. Lisaks sise- ja välisturistidele ootame lahkesti külla ka kõiki valla elanikke.

Teele Kaeramaa
Turismispetsialist
Põltsamaa Muuseum ja Turismiinfopunkt

Põltsamaa Muuseumi juhataja-giid Rutt Tänav lossihoovis külastajaid vastu võtmas. Foto: Teele Kaeramaa