Kirna matkarada

Puurmani alevik
+372 676 122
info.kiidjarve@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

Kirna õpperada (6,8 km) annab hea võimaluse tutvuda Pedja jõe luhtade ja lammimetsaga. Parema ülevaate saamiseks luhaniitudest ja jõest on Altmetsa talukohta rajatud vaatetorn. Raja kaugemas punktis aitab jõge ületada rippsild.