Kesk-Eesti alustab turvalise teenuse ja säästva turismi arendustegevustega

Viljandimaa, Järvamaa, Põltsamaa vald ning Tõrva vald on alustanud ühise turismialase koostööprojektiga. Ühistegevuste raames arendatakse Kesk-Eestis turvalist ja keskkonnasõbralikku teenust ning valmib ettevõtjatele suunatud koolitus- ja mentorprogramm.

Kevadel avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkursi, pakkudes piirkondadele rahastus turvalise teenuse, kriisijuhtimise, säästva turismi ja külalislahkuse arendustegevusteks.

Viljandi- ja Järvamaa ning Põltsamaa ja Tõrva vald koondusid ühtse Kesk-Eesti piirkonna alla ja keskendusid oma ühisprojektis kolmele olulisele teemale:

  • Turvaline teenus ja kriisijuhtimine. Tegemist on valdkonnaga, mis tänases turismimaailmas on möödapääsmatu ja tähtis igale teenusepakkujale. Projekt pakub neil teemadele ettevõtjatele kvaliteetseid koolitusi.
  • Säästev turism. Säästva arengu põhimõtete järgimist nõuavad üha enam erinevad institutsioonid kui soosivad ka külastajad. Mis need on, kuidas neid rakendada ning mil viisil jõuda kvaliteedimärgisteni EHE ja Green Key – kõike seda on ettevõtjal võimalik projektitegevuste käigus – nõustamisel ja koolitustel – teada saada.
  • Koolitus- ja mentorprogramm. Lisaks eelnevale viiakse läbi külastajauuring ja süvaintervjuud ettevõtjatega, mille põhjalt valmib teenusepakkuja vajadustele vastav koolitus- ja mentorprogramm.

Teenusepakkujate arv Kesk-Eesti piirkonnas, kellele tegevused suunatakse, on ligikaudu 385.

Ühisprojekti juhtpartner on SA Viljandimaa Arenduskeskus, kus projekti veab turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov, kelle sõnul on tekkimas tugev koostööpiirkond turismi arendamiseks. „Jagame ühiste eesmärkide saavutamiseks inimesi eri sihtkohtadest. Samuti panustame ühistegevustesse nagu koolitused, kampaaniad ja tootearendus. Usun, et teadmisi ja oskusi jagades saavad kõik sihtkohad Kesk-Eesti piirkonnas tugevamaks ja turismiarendajatena suudame olla ettevõtjatele paremad partnerid,“ ütles Konovalov.

Kesk-Eesti koostööpiirkond moodustus piirkondade initsiatiivil. Antud koostööprojekt oli hea võimalus realiseerida pikalt kohalikul tasandil arutatud ideed Kesk-Eesti turismialase koostöö arendamisest. Lisaks geograafilisele naabrusele on piirkonnas tegutsevatel turismiteenusepakkujatel sarnane profiil. Samuti on juba toimimas hea koostöö Põltsamaa, Paide ja Viljandi muuseumide ning turismispetsialistide vahel. Tõrva valla puhul on täiendavalt soov käsitleda ajaloolist Mulgimaad ühtse sihtkohana.

Kesk-Eesti ühisprojekti esitasid EAS-le SA Viljandimaa Arenduskeskus, SA Järvamaa Arenduskeskus, SA Valgamaa Arenguagentuur ja Põltsamaa Vallavara OÜ. Tegevusteks saadi rahastust ligi 134 000 eurot ning nende elluviimine toimub järgmise kahe aasta jooksul – september 2021 kuni august 2023. Avaüritus toimub novembris 2021.

Lisainfo:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandimaa turismiteenuste arendusjuht, SA Viljandimaa Arenduskeskus
johan-kristjan.konovalov@viljandimaa.ee

Koostaja:
Teele Kaeramaa
Turismivaldkonna juht, Põltsamaa Vallavara OÜ
turism@@poltsamaa.ee

Fotod: Rivo Veber / Sihtpunkt, Hans Markus Antson via Visit Estonia, Ragnar Vutt

Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.